Kıdem Tazminatı Hesaplama ve Sorgulama

Kıdem Tazminatı Hesaplama ve Sorgulama sayesinde aşağıdaki hesaplama kısmından ne kadar kıdem tazminatı alacağınızı hesaplayabilirsiniz.

Kıdem Tazminatı Hesaplama ve Sorgulama

İşten ayrılan ya da çıkartılan personelin gerekli şartlar sağlandığından hakları arasında kıdem tazminatı yer alır. Kıdem tazminatı işten ayrılan veya çıkartılan personelin son brüt ücreti ve iş yerindeki toplam kıdem yılının çarpımı sonucu bulunmaktadır.

2016 yılıyla beraber asgari ücretin brüt ücretinde %30 luk bir artış meydana gelerek, 2016 yılında kıdem tazminatı alacak kişilerinde alacakları ücretin artmasını sağladı. Kıdem Tazminatı Başvuru Sorgulama 2015 Yılının ikinci döneminde 1.273,50 T.L. olarak uygulanan asgari ücretin brüt tutarı 2016 yılının tamamı boyunca 1.647,00 T.L. olarak belirlenmiştir.

Kıdem Tazminatı Hesaplama ve Sorgulama

Kıdem Tazminatının Şartları

Kıdem Tazminatının Şartları öncelikle işçinin kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalmış olması gerekmektedir.

Özetle Kıdem Tazminatı Şartları Şu Şekildedir:

1- İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarını çiğnemiş olması sebepleriyle,

2- İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık veya iş yerinde işin durması benzeri nedenlerle,

3- Askerlik görevinin yerine getirilmesi nedeni ile,

4- Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması sebebi ile,

5- Kadın işçinin evlenmesi ve kendi isteği ile işi bırakması sebebi ile,

6- İşçinin ölümü nedeni ile feshi halinde çalışma süresinin gerektirdiği durumlarda,

7- İşin sonlanması halinde (ihale bitimi, iş yeri kapanması vb.)  kıdem tazminatı ödenmektedir.

Kanun gereği kendi isteği ile işten ayrılan personel kıdem tazminatı başvuru sorgulama almaya hak kazanamıyor, ancak bununda istisnaları mevcut;

-Askerlik nedeniyle işten ayrılanlara,

-Evlilik nedeni ile işten ayrılanlara,

-Sağlık problemleri nedeni ile işten ayrılanlara kıdem tazminatı ödenmektedir.

Kıdem Tazminatının Olumlu ve Olumsuz Yönleri

Çalışan personel açısından kıdem tazminatının

Olumlu yönü;

  • İşyeri yönetimlerinin el değiştirmesi sonucu var olan personeli işten çıkarma maliyetinin yüksek olacağı gerekçesiyle uzun yıllar o işletmeye emek vermiş olan işçinin işine yeni işverence son verilmesi tazminat ödeme şartına tabi olmaktadır.

Olumsuz yönleri ise;

  • İşyerinin olası bir iflas süreci ve sonrasında çalışanın hak talep edebileceği bir muhatabın kalmaması,
  • İşçinin kıdem tazminatı maliyetini göze alamadığı durumlarda iş değiştirme fikrinden vazgeçmesi mümkündür.

Kıdem Tazminatı Başvuru Sorgulama ve Hesaplama yapabilmek için aşağıdaki tabloda yer alan İşe başlama ve işten ayrılma tarihlerini, son aylık brüt ücreti, eğer varsa ek ücretler ve yıllık brüt ikramiye gibi kısımları doğru şekilde doldurarak, hesaplamayı gerçekleştirebilirsiniz.

 

No Responses to “Kıdem Tazminatı Hesaplama ve Sorgulama”

Yorum Yazın

Adınız:
Email:
Website:
Yorumunuz:
XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>